Vinçler

  1. Kule Vinç
  2. Şase ve Gömülü Elemanlar
  3. Mastlar
  4. Bomlar
  5. Redüksiyon Elemanlar
  6. Kabinler
  7. Kaldırma Grupları
  8. Döner Gruplar

Marbeyaz, enerji santrallerinde ağır yük operasyonları için çok geniş çapta kullanılan portal vinçler sunmaktadır. Bunlara ilave olarak, özel kaldırma operasyonlar  için montaj yapılabilen kollu vinçler ve asılı vinçler de üretilebilir. Tüm vinçler çalışma alanının ihtiyaçlarını karşılaması için tamamen müşteriye özel olarak  hazırlanabilmektedir. Çeşitli standart ve müşteri montaj mekanizmaları ile vinç bileşen parçaları da Marbeyaz tarafından tedarik edilebilmektedir.